Lắp đặt máy đá viên tại Quảng Ngãi

Nhất Phú Thái đã lắp đặt máy đá viên tại Quảng Ngãi Máy sản xuất đá viên SUNSAY là dòng máy sản xuất nước đá viên dạng ống. Máy đá viên được thi...